HLstatsX Community Edition
  • Contents
  • Forum
  • SourceBans
  • Search
  • Help

Banner
  Statystyki Map

Z wszystkich 115,673 zabójstw z 4,419 strzałami w głowę


Rank Mapa Zabójstwa sort-descending.gif Procent Współczynnik Strzały w głowę Procent Współczynnik HS:K
1 tfdb_float_a2 7,850 6.79% 6.79% 0 0.00% 0.00% 0.00
2 vsh_2fortdesk_v8 6,562 5.67% 5.67% 16 0.36% 0.36% 0.00
3 zf_office_V1_3 5,359 4.63% 4.63% 97 2.20% 2.20% 0.02
4 vsh_military_area_b1 5,328 4.61% 4.61% 7 0.16% 0.16% 0.00
5 fw_umbral_v2 5,324 4.60% 4.60% 1,092 24.71% 24.71% 0.21
6 fw_gas_a2 4,677 4.04% 4.04% 1,150 26.02% 26.02% 0.25
7 zf_expedition_c3 3,517 3.04% 3.04% 26 0.59% 0.59% 0.01
8 zf_HauntedMansion_v1 3,504 3.03% 3.03% 30 0.68% 0.68% 0.01
9 zf_MountainHome_b2 3,475 3.00% 3.00% 40 0.91% 0.91% 0.01
10 dr_steamworks_extreme_b3a 3,198 2.76% 2.76% 0 0.00% 0.00% 0.00
11 vsh_militaryzone_v2b 3,174 2.74% 2.74% 5 0.11% 0.11% 0.00
12 fw_forts_a3 3,007 2.60% 2.60% 296 6.70% 6.70% 0.10
13 dr_undertale_final 2,901 2.51% 2.51% 0 0.00% 0.00% 0.00
14 vsh_dust_showdown_final1 2,850 2.46% 2.46% 12 0.27% 0.27% 0.00
15 fw_bridge_a1 2,841 2.46% 2.46% 686 15.52% 15.52% 0.24
16 tfdb_blucourt_intox 2,492 2.15% 2.15% 0 0.00% 0.00% 0.00
17 fw_war_a1 2,478 2.14% 2.14% 213 4.82% 4.82% 0.09
18 vsh_bridge 2,178 1.88% 1.88% 7 0.16% 0.16% 0.00
19 dr_cocainum_v2_1_xmas_fix 2,109 1.82% 1.82% 0 0.00% 0.00% 0.00
20 vsh_streets_v3 1,991 1.72% 1.72% 6 0.14% 0.14% 0.00
21 tfdb_technik2 1,778 1.54% 1.54% 0 0.00% 0.00% 0.00
22 tfdb_groove_v2 1,771 1.53% 1.53% 0 0.00% 0.00% 0.00
23 dr_horrors 1,651 1.43% 1.43% 0 0.00% 0.00% 0.00
24 vsh_egyptyspot_v2 1,594 1.38% 1.38% 19 0.43% 0.43% 0.01
25 zf_harvestfield_b1 1,498 1.30% 1.30% 18 0.41% 0.41% 0.01
26 dr_castle_steveh_2c 1,442 1.25% 1.25% 0 0.00% 0.00% 0.00
27 dr_office_v2 1,286 1.11% 1.11% 0 0.00% 0.00% 0.00
28 vsh_trump_valley_v4 1,255 1.08% 1.08% 3 0.07% 0.07% 0.00
29 phe_orange_x3 1,161 1.00% 1.00% 60 1.36% 1.36% 0.05
30 vsh_capani_v6 1,154 1.00% 1.00% 2 0.05% 0.05% 0.00
31 vsh_wintermountainsv4a 1,131 0.98% 0.98% 2 0.05% 0.05% 0.00
32 balloon_race_v2b 1,112 0.96% 0.96% 298 6.74% 6.74% 0.27
33 dr_supermario64_v6b 1,108 0.96% 0.96% 0 0.00% 0.00% 0.00
34 fw_mannor_v1b 1,090 0.94% 0.94% 150 3.39% 3.39% 0.14
35 vsh_Hakurei_Shrine_v3 1,027 0.89% 0.89% 7 0.16% 0.16% 0.01
36 vsh_horseshoe_b4 999 0.86% 0.86% 1 0.02% 0.02% 0.00
37 dr_cryptnecrodancer_v6 989 0.85% 0.85% 0 0.00% 0.00% 0.00
38 vsh_partyisland_v7 984 0.85% 0.85% 4 0.09% 0.09% 0.00
39 vsh_megaman6_b5d 902 0.78% 0.78% 0 0.00% 0.00% 0.00
40 tfdb_sandvich_7e 882 0.76% 0.76% 0 0.00% 0.00% 0.00
41 vsh_crevice_b2 862 0.75% 0.75% 3 0.07% 0.07% 0.00
42 zf_lumberyard_v17 861 0.74% 0.74% 34 0.77% 0.77% 0.04
43 dr_block_v9 755 0.65% 0.65% 0 0.00% 0.00% 0.00
44 tfdb_your_dream2 740 0.64% 0.64% 0 0.00% 0.00% 0.00
45 vsh_arakawa_b1a 737 0.64% 0.64% 2 0.05% 0.05% 0.00
46 tfdb_snowmesa 721 0.62% 0.62% 0 0.00% 0.00% 0.00
47 vsh_coldvine_b1 659 0.57% 0.57% 0 0.00% 0.00% 0.00
48 phe_rumble_rc1 644 0.56% 0.56% 5 0.11% 0.11% 0.01
49 vsh_dustynight_b1 630 0.54% 0.54% 2 0.05% 0.05% 0.00
50 zf_dustbowl_b4 625 0.54% 0.54% 21 0.48% 0.48% 0.03
51 dr_hallway_final 599 0.52% 0.52% 0 0.00% 0.00% 0.00
52 vsh_brewery_v3 583 0.50% 0.50% 0 0.00% 0.00% 0.00
53 vsh_barnyard_b1 566 0.49% 0.49% 2 0.05% 0.05% 0.00
54 dr_wintervalley_final 542 0.47% 0.47% 0 0.00% 0.00% 0.00
55 phe_lost_in_desert 525 0.45% 0.45% 24 0.54% 0.54% 0.05
56 zf_industry_v2_1b2 487 0.42% 0.42% 6 0.14% 0.14% 0.01
57 phe_farm 469 0.41% 0.41% 20 0.45% 0.45% 0.04
58 vsh_fenced 460 0.40% 0.40% 2 0.05% 0.05% 0.00
59 dr_forest_b7 438 0.38% 0.38% 0 0.00% 0.00% 0.00
60 dr_industrial_v2b 434 0.38% 0.38% 0 0.00% 0.00% 0.00
61 ph_farm_feud_b1 411 0.36% 0.36% 0 0.00% 0.00% 0.00
62 tfdb_crossing_b1a 375 0.32% 0.32% 0 0.00% 0.00% 0.00
63 vsh_yammoe_v5 356 0.31% 0.31% 0 0.00% 0.00% 0.00
64 phe_supplysabotage_beta_v5 355 0.31% 0.31% 23 0.52% 0.52% 0.06
65 tfdb_brokenglass_b4 316 0.27% 0.27% 0 0.00% 0.00% 0.00
66 ph_watchtower_a1 290 0.25% 0.25% 0 0.00% 0.00% 0.00
67 vsh_detra_v3 233 0.20% 0.20% 1 0.02% 0.02% 0.00
68 zf_swineblock_b2 218 0.19% 0.19% 11 0.25% 0.25% 0.05
69 tfdb_catland_v1 202 0.17% 0.17% 0 0.00% 0.00% 0.00
70 ph_warehouse_b1 199 0.17% 0.17% 0 0.00% 0.00% 0.00
71 tc_hydro 142 0.12% 0.12% 4 0.09% 0.09% 0.03
72 ph_cargo_b7 134 0.12% 0.12% 0 0.00% 0.00% 0.00
73 ph_laboratory_rc1 127 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 0.00
74 ph_timbertown_a3 125 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 0.00
75 plr_pipeline 81 0.07% 0.07% 10 0.23% 0.23% 0.12
76 ph_sawmill_a2 65 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
77 tfdb_gamesites 30 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
78 phe_orange_hideout_v1 21 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
79 ph_canyon_a1 18 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
80 slender_forgotten_tomb_b2 5 0.00% 0.00% 2 0.05% 0.05% 0.40
81 slender_weepers_b3 3 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
82 slender_frost_run_b4 1 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
83 zf_volcanoevac_v7 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
84 zf_nightmine_b1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
85 zf_MountainHome 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
86 zf_lumberyard_v8b 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
87 zf_industry_rc1_cpless 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
88 zf_helmsdeep_zd_v1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
89 zf_degrootkeep_v3w 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
90 zf_christmas_panic 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
91 zf_christmas_nucleus_v1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
92 zf_blood_harvest_v1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
93 zf_biotics_lab_v4 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
94 zf_asylum_b2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
95 zf_4way_v11 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
96 vsh_zelda_ww_outset_island 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
97 vsh_west_fix 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
98 vsh_west_event 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
99 vsh_track 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
100 vsh_toasty_v9 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
101 vsh_streets_v2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
102 vsh_stream_platform 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
103 vsh_snowdown_v8 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
104 vsh_rockslide_2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
105 vsh_remains_of_king_b1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
106 vsh_rectover_v6 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
107 vsh_pineyard_final 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
108 vsh_palanquin_ship_novpk 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
109 vsh_outdoors_b2a 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
110 vsh_minegay_b3 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
111 vsh_minedepressao_reborn 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
112 vsh_minecraftcloudstuck_b3 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
113 vsh_mineboi_b8fixed 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
114 vsh_military_medieval_lz_b6 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
115 vsh_megaman6_rc1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
116 vsh_megaman6_b4 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
117 vsh_mansionrats 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
118 vsh_manncohq_v14 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
119 vsh_mann_city 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
120 vsh_livingroom_v2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
121 vsh_island_b1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
122 vsh_horyuji_v1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
123 vsh_Hakurei_Winter_v2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
124 vsh_Hakurei_Winter 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
125 vsh_farm_feud 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
126 vsh_factoryhell 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
127 vsh_estatebeta_121 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
128 vsh_dunger_b1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
129 vsh_drejun_v2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
130 vsh_courtyard 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
131 vsh_citypeak_v1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
132 vsh_campette 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
133 vsh_cactustemple_v1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
134 vsh_bigrock_b4 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
135 vsh_apg_v2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
136 vsh_abandoned_office_v2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
137 tfkart_smkbowserscastle_v4 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
138 tfkart_mannraceway_final 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
139 tfdb_whitebox_remake_a3 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
140 tfdb_trainfalls_v5a 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
141 tfdb_tbh_prisongames 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
142 tfdb_swagrocket 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
143 tfdb_sppppacccee 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
144 tfdb_rows_a2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
145 tfdb_reduction_a6 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
146 tfdb_potato_v2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
147 tfdb_platform_intox 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
148 tfdb_orbit-v10 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
149 tfdb_muca_idea_b2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
150 tfdb_montreal_v3 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
151 tfdb_lithium 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
152 tfdb_harvest_event_a4 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
153 tfdb_flyball 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
154 tfdb_castle 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
155 tfdb_box_sides_a3 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
156 tf2ware2_a4 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
157 tf2ware2_a1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
158 szf_volcanoevac_v7 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
159 szf_manncoscience_v3 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
160 szf_labs_remake_b4 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
161 szf_fort_b2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
162 szf_expedition_c1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
163 szf_4way_v11 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
164 slender_swamp_v3 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
165 slender_sewer_b1a 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
166 slender_scp_087_b_v3 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
167 slender_manor_final1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
168 slender_lockers_b5a 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
169 slender_lobbys_b2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
170 slender_hellfire_b1a 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
171 slender_gutters_b2b 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
172 slender_fiveroundsatfreddys_b4 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
173 slender_containmentbreach_v1b 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
174 slender_claustrophobia_b1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
175 slender_cellars_b4a 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
176 slender_alpha_complex_b1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
177 slender_abandoned_b1a 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
178 sd_doomsday_event 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
179 sd_doomsday 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
180 sb_masterleague_v4 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
181 sb_finaldestination_v1b 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
182 plr_nightfall_final 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
183 plr_hightower_event 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
184 plr_hightower 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
185 pl_upward 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
186 pl_thundermountain 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
187 pl_snowycoast 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
188 pl_millstone_event 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
189 pl_hoodoo_final 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
190 pl_goldrush 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
191 pl_frontier_final 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
192 pl_cactuscanyon 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
193 pl_borneo 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
194 pl_barnblitz 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
195 pl_badwater 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
196 phe_mountain_a2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
197 ph_switcheroo_a4 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
198 ph_mountain_a2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
199 ph_headquarters_b3 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
200 ph_grassland_a1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
201 ph_farm_a5 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
202 ph_cyberpunk_a3 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
203 ph_cliffface_b1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
204 kr_mann_city_b2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
205 koth_viaduct_event 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
206 koth_viaduct 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
207 koth_sawmill 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
208 koth_nucleus 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
209 koth_lakeside_final 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
210 koth_lakeside_event 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
211 koth_king 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
212 koth_harvest_final 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
213 koth_harvest_event 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
214 koth_badlands 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
215 jail_minecraft_jodc_v6 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
216 itemtest 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
217 fw_volcano_hideout_v1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
218 fw_sewers_a3 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
219 fw_ravine_1a 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
220 fw_longhaul_b4 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
221 fw_fortwars_hb 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
222 fw_forts_a2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
223 fw_cube_b8 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
224 fw_blackout_v3c 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
225 fw_3cs_a1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
226 fw_3cp_a1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
227 dr_watchout_b1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
228 dr_sawmill_final 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
229 dr_hourglass_v2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
230 dr_derelict_prime_x 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
231 dr_block_v6 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
232 dr_belaul_a4 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
233 dr_aconian_final 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
234 ctf_well 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
235 ctf_turbine 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
236 ctf_sawmill 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
237 ctf_doublecross 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
238 ctf_2fort 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
239 cp_yukon_final 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
240 cp_well 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
241 cp_steel 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
242 cp_standin_final 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
243 cp_process_final 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
244 cp_mountainlab 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
245 cp_junction_final 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
246 cp_gravelpit 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
247 cp_granary 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
248 cp_gorge 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
249 cp_freight_final1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
250 cp_fastlane 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
251 cp_egypt_final 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
252 cp_dustbowl 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
253 cp_degrootkeep 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
254 cp_coldfront 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
255 cp_badlands 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
256 cp_5gorge 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
257 background01 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
258 ba_mlcastle_v5 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
259 ba_mlcastle_v4 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
260 ba_mlcastle_v10 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
261 ba_jail_snowday 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
262 ba_jail_minecart_b7 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
263 ba_jail_hopjb_b4 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
264 ba_jail_hopjb_b2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
265 ba_jail_casuarina_b5 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
266 ba_chretien_v1c 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
267 arena_well 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
268 arena_offblast_final 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
269 arena_nucleus 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
270 arena_granary 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
271 arena_badlands 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
272 (Unaccounted) 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
Idź do: Team Fortress 2You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Wygenerowane w czasie rzeczywistym przez HLstatsX Edycja Społecznościowa 1.6.19pl
Executed 10 queries, generated this page in 0.013 Seconds
Wszystkie obrazy są chronione prawami autorskimi ich prawowitych właścicieli.

[Admin]